top of page

Oudercommissie

De oudercommissie (OC) vertegenwoordigt alle ouders en verzorgers van de kinderen die opgevangen worden bij Thuizbij. De OC wordt betrokken bij de dagelijkse praktijk en kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Thuizbij hecht veel waarde aan het advies van de OC. Daarom vinden er op regelmatige basis vergaderingen plaats met de directie. 

De belangen van ouders, kinderen en pedagogisch medewerkers staan tijdens de vergaderingen met de oudercommissie centraal. Vergaderingen met de OC zijn openbaar, ouders kunnen altijd aanschuiven en onderwerpen aandragen. 

Laat het ons weten als u een vergadering wilt bijwonen, dan houden wij rekening met uw komst en vertellen u waar de bijeenkomst plaatsvindt. U kunt ons een bericht sturen via één van de onderstaande e-mailadressen of ons direct aanspreken.

Pieter Quaak

pieterq@planet.nl

bottom of page